Laury de Vries


Mediation, training en advies


  • 06 – 460 613 39Laury de Vries


Bij een conflict spelen emoties vaak een grote rol. Meningen lopen uiteen, er zijn meerdere waarheden. Laury de Vries maakt samen met u het gesprek weer mogelijk, en creëert ruimte door de vele emoties, onoverbrugbaar lijkende verschillen en gevoeligheden bespreekbaar te maken. Op die manier ontstaat ruimte voor een ander perspectief en een oplossing. Laury is opgeleid tot mediator bij een door de Mediators Federatie Nederland (MfN) erkend instituut en is lid van de Nederlandse Mediators vereniging (NMv), de grootste beroepsvereniging voor professionals in mediation.

Mensen verbinden is haar passie, en deze zet zij ook met enthousiasme in als trainer. Laury de Vries heeft een jarenlange ervaring binnen de gemeentelijke overheid als juridisch adviseur in het ruimtelijk bestuursrecht, interne mediator en trainer, en heeft talloze trainingen verzorgd op het gebied van mediationvaardigheden en effectiviteit ( ‘Zeven eigenschappen van effectieve mensen’, gebaseerd op het gedachtengoed van Stephen Covey).
Mediation


Bij mediation gaat het om een vorm van bemiddeling waarbij u samen met de andere partij en de mediator als neutrale en onpartijdige deskundige uw conflict oplost. De mediator begeleidt dit proces, en maakt het gesprek mogelijk, daar waar u er zelf niet meer uitkomt met de andere partij. In plaats van veel geld te steken in het voeren van juridische procedures, neemt u zelf de verantwoordelijkheid het conflict op te lossen. Dit gaat vaak sneller, is daardoor goedkoper, en leidt vaker tot een resultaat waar alle partijen ook op de langere termijn echt achter staan.


Meer over mediation
Training


Klachten, bezwaarschriften of weerstand blijken vaker voort te komen uit ongenoegen met het proces of de omstandigheden, dan uit ongenoegen met de inhoud. Zich niet gehoord voelen, wantrouwen tegen de overheid, ruzie met de buren, niet teruggebeld worden, lang wachten op een antwoord; allemaal mogelijke redenen om dan maar een bezwaarschrift of klacht in te dienen.


Meer over trainingen

Heeft u vragen?

Neem gerust contact op. Ik spreek graag een keer met u af om de mogelijkheden te bespreken.